ZOMER 2018… DE STADSTUIN IN… WE BESTAAN VIJF JAAR!!!

De zomer is losgebarsten. Alles groeit en bloeit, maar zucht ook onder de droogte.
Zaterdag 7 juli vieren we ons vijfjarig bestaan met een feestelijke STADSTUINDAG.
Van 11 tot 18 uur.

Kom ook, dan kan het een mooi feestje worden.
Neem kinderen en speelspullen mee, om lekker in de zandbak te kliederen met zand en water, over de paden te racen, of spelletjes te doen in het gras. Tentjes, zonneschermen, alles is welkom. Wij hebben nog ergens een reuze-mikadospel liggen.
Of help een handje met wieden of achterstallige klusjes.
En hef een glas met ons:
OP NAAR DE VOLGENDE VIJF JAAR!

Het is een feestelijk jaar voor Stadstuin Bos en Lommer. Vijf jaar geleden gingen we in onze negen perken aan de slag. En tien jaar geleden richtten we De Groene Collage op, waarmee het allemaal begon. Wij, dat waren de kersverse bewoners rond het Bos en Lommerplantsoen, dat toen één grote bouwput was. We wilden tuinieren in het plantsoen, bewonersparticipatie heette dat toen net. Maar het Stadsdeel was nog kopschuw. Dus begonnen we zonder toestemming op eigen houtje op een strook langs de afrit van de parkeergarage. Guerilla gardening raakte net in zwang.
Al snel begon het Stadsdeel vaart achter de herinrichting van het Bos en Lommerplantsoen te zetten. Begin 2010 ging een ontwerpgroep van start bestaande uit landschapsarchitecten, ambtenaren en omwonenden, waaronder natuurlijk ook De Groene Collage. Na veel lobbyen kregen we uiteindelijk negen perken in zelfbeheer, samen met ambtenaren stelden we een algemeen beheermodel op, Groeimodel voor zelf- en medebeheer van het Bos en Lommerplantsoen, en maakten we zulke goede afspraken dat het nog steeds als vanzelf loopt.
In de herfst van 2011 werd het ontwerp goedgekeurd. Toen duurde het nog bijna twee jaar voor de inrichting klaar was, in de zomer van 2013.

> Toespraak Pauline de Bok bij de opening van het plantsoen op 26 juni 2013