2018 – WE BESTAAN 5 JAAR!

Alle reden dus om deze zomer een STADSTUINFEEST te geven in het plantsoen. Op een van onze maandelijkse tuinierzaterdagen. We hebben twee opties: 2 juni of 7 juli.

Zondag 8 april om 11 uur praten we over het feest op onze jaarlijkse Ledenvergadering in Het Wilde Westen. Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd om mee te denken en mee te doen.
Stadstuinlid Carola de Jong uit het GAK-gebouw presenteert daar onze vernieuwde website. Daarnaast komen de normale verenigingszaken ter sprake. Wil je agenda, jaarverslag, financiën, bestuur en plannen ontvangen: stuur ons een mail.

Eén dag eerder, op 7 april is onze eerste Tuinierzaterdag van dit jaar (die van maart viel uit vanwege het slechte weer), ook vanaf 11 uur. We gaan wieden, zwerfvuil opruimen en compost verspreiden.

We doen ook een OPROEP: willen we als omwonenden ook de komende vijf jaar met net zoveel succes tuinieren in ons plantsoen, dan hebben we meer mensen nodig:

  • drie plekken zijn vrijgevallen voor mensen die zelf een lapje onder hun hoede willen nemen (perkeniers)
  • in het bestuur zijn we blij met één of twee extra mensen (weinig vergaderen, veel invloed op je buitenruimte)
  • we zoeken nog iemand voor beheer en monitoring van onze nieuwe website
  • en we zijn altijd op zoek naar mensen die (incidenteel) willen helpen met wieden, sproeien, zwerfvuil prikken et cetera

Kom ook aanstaande zaterdag en/of zondag als je wilt dat het Bos en Lommerplantsoen een aangename plek blijft voor ons allemaal. En neem belangstellenden mee!

Het is een feestelijk jaar voor Stadstuin Bos en Lommer. Vijf jaar geleden gingen we in onze negen perken aan de slag. En tien jaar geleden richtten we De Groene Collage op, waarmee het allemaal begon. Wij, dat waren de kersverse bewoners rond het Bos en Lommerplantsoen, dat toen één grote bouwput was. We wilden tuinieren in het plantsoen, bewonersparticipatie heette dat toen net. Maar het Stadsdeel was nog kopschuw. Dus begonnen we zonder toestemming op eigen houtje op een strook langs de afrit van de parkeergarage. Guerilla gardening raakte net in zwang.
Al snel begon het Stadsdeel vaart achter de herinrichting van het Bos en Lommerplantsoen te zetten. Begin 2010 ging een ontwerpgroep van start bestaande uit landschapsarchitecten, ambtenaren en omwonenden, waaronder natuurlijk ook De Groene Collage. Na veel lobbyen kregen we uiteindelijk negen perken in zelfbeheer, samen met ambtenaren stelden we een algemeen beheermodel op, Groeimodel voor zelf- en medebeheer van het Bos en Lommerplantsoen, en maakten we zulke goede afspraken dat het nog steeds als vanzelf loopt.
In de herfst van 2011 werd het ontwerp goedgekeurd. Toen duurde het nog bijna twee jaar voor de inrichting klaar was, in de zomer van 2013.