Van start: inrichting Fase II van ons plantsoen

Voorjaar 2018

Het Bos en Lommerplantsoen wordt volgend jaar afgemaakt!
Na vijf jaar kunnen we ons buigen over de plannen voor Fase II van het plantsoen, het deel vóór het GAK-gebouw.
Het Gebiedsteam Bos en Lommer van de gemeente nodigt buurtbewoners uit voor een informatiebijeenkomst op 15 mei. Lees hieronder het bericht:

In 2010 is met een ontwerpgroep van onder andere bewoners goed nagedacht over het ontwerp. Waar wordt er gespeeld, waar komt de moestuin, waar kan je rustig zitten, etc. Een prachtig plantsoen met verschillende functies.

Zoals u weet is het plantsoen nu nog niet af, maar ik kan u mede delen dat het tweede kwartaal van 2019 ook het resterende stuk grond wordt betrokken bij het plantsoen. Met de verkeerstechnische wijzigingen, plaatsing van ondergrondse containers en de definitieve erfpachtgrens, moet het ontwerp enigszins worden aangepast. Hiervoor wordt u en andere omwonenden uitgenodigd voor een bewonersbijeenkomst op 15 mei.

Vragen of meer informatie, dan kunt u terecht bij projectleider René van Kuijk
Telefoon: 06-53671713
E-mail: r.van.Kuyk@amsterdam.nl

Voor de groep direct betrokken bewoners en ondernemers organiseert het Gebiedsteam een schouw op woensdag 25 april om 19.00 uur. Start bij het GAK-gebouw (ingang Wilde Westen)