Stand van zaken maart 2012

Informatie van Stadsdeel West

Voortgang Bos en Lommerplantsoen (Fase II)
Stadsdeel West en BLP1 (eigenaar van het GAK-gebouw) zijn het eens geworden over de grondovereenkomst. De gemeente Amsterdam zal de gronden rondom het GAK-gebouw kopen, om zo de transformatie van het GAK-gebouw en de inrichting van Fase II van het Bos en Lommerplantsoen in gang te zetten. Op deze manier kunnen de parkeerplaatsen aan de voorzijde worden opgeheven en verplaatst naar de achterzijde van het gebouw. Fase II van het Bos en Lommerplantsoen wordt nu volgens het definitief ontwerp ingericht. De exacte planning is nog niet bepaald. Het stadsdeel streeft ernaar om de uitvoering zoveel mogelijk te laten aansluiten op de planning van Fase I. Zie het kaartje voor de fasering.

Stand van zaken technische voorbereiding
Inmiddels heeft de afstemming met nutsbedrijven (gas, water en elektra) over de ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen) plaatsgevonden en is de feitelijke voorbereiding gestart. Gedurende de voorbereiding wordt het ontwerp verder technisch uitgewerkt en gedetailleerd. Hiervoor maken we technische tekeningen en een werkomschrijving (ook wel bestek genoemd).

Daarnaast is de kapvergunning aangevraagd voor alle bomen die omwille van het nieuwe ontwerp gekapt of verplant moeten worden. Ook werken we met de Vereniging Stadstuin Bos en Lommer het groeimodel verder uit tot een beheerplan met afspraken over het zelf- en medebeheer van het plantsoen.

De reacties zijn gesloten.