PlantsoenKRANT wacht op sleuteltjes

De oude PlantsoenKRANT, die Stadstuin Bos en Lommer in 2010 heeft geplaatst, is vervangen. De poten waren stuk. Gebiedsmakelaar Chantal Buitenhuis tikte een tweedehands exemplaar op de kop. Inmiddels is daarvan ook de beschadigde glasplaat met de kapotte slotjes vervangen. En nu…? …nu wachten we al maanden op de sleuteltjes.

de oude PlantsoenKRANT in juni 2011