Heb je een idee? Vraag buurtbudget aan…

Heb je een idee voor het plantsoen, een plan voor een verbetering, een activiteit of een project? Maar weet je niet hoe het te financieren? Kijk dan eens op Buurtbudget Bos en Lommer. Dit jaar is er in Bos en Lommer 125 duizend euro beschikbaar voor bewonersinitiatieven. Goeie kans dat je een bijdrage krijgt. Twijfel je zelf over de uitvoerbaarheid? Spreek een van ons aan of leg het gebiedsmakelaar Hakim Laajil voor. Hij heeft de Laan van Spartaan en Robert Scottbuurt onder zijn hoede, waartoe het plantsoen met omliggende gebouwen behoort.
> h.laajil@amsterdam.nl, of telefoon 06 2849 2817