BoLo Plantsoen Schoon

Sinds de Studio’s in het GAK-gebouw bewoond zijn, en hotel Cityden en Chez Miné hun intrek in het gebouw hebben genomen, is er meer reuring in het plantsoen – en ook meer zwerfvuil. Twee bewoners van de zuidvleugel, Laura Vaccaroni en Susanne Rudloff, hebben het plantsoen in 2020 opgegeven voor De schoonste straat van Bos en Lommer. Ze richtten een whatsappgroep op. De deelnemers lopen nu vaak gezamenlijk een rondje met afvalgrijpers en melden rotzooi bij het Meldpunt openbare ruimte en overlast. Ook hebben de twee initiatiefnemers zich aangemeld als Adoptant van de ondergrondse containers voor het gebouw.
Het liep meteen zo goed, dat ze bij de eerste de beste verkiezing van de schoonste straat de hoofdprijs binnensleepten. En de keer daarop de tweede prijs. Van het prijzengeld is een opbergkist gekocht, die nu naast de compostbak en de buitenkast van Stadstuin Bos en Lommer staat.

Wil je meedoen? Stuur dan een mailtje naar boloplantsoenschoon@gmail.com