Informatie perkeniers

Om het tuinieren in goede banen te leiden hebben we perkeniers. Sommige werken vooral in één perk, andere ontfermen zich over de algemene perken. Leden die af en toe mee willen tuinieren, kunnen met vragen bij de perkeniers terecht. Verder geldt voor perkeniers:

 • ze zijn lid van Stadstuin
 • ze onderhouden de perken in overleg met het bestuur van Stadstuin
 • ze tuinieren zo nodig mee in de algemene perken. Dat zijn er vijf (van de negen in totaal): twee met fruitbomen, één met bessen, frambozen en bramen, één gemengd perk en één met vaste kruiden
 • in de zomer en vakantieperiodes houden ze met elkaar een oogje in het zeil: moet er gesproeid, geoogst, gewied worden?
 • ze zijn aanwezig op de ledenvergadering (1x per jaar in het voorjaar)
 • ze komen in principe op de gezamenlijke tuinierzaterdagen eens per maand. Die zijn bedoeld voor het teamgevoel, voor onze zichtbaarheid, voor mensen die graag af en toe meehelpen, voor uitwisseling van plannen en van alles en nog wat.

Afspraken met het stadsdeel
De Stadstuin is onderdeel van de openbare ruimte. Dat heeft consequenties voor het gebruik en de beplanting. In de Bruikleenovereenkomst tussen het Stadstuinbestuur en het Stadsdeel is vastgelegd dat het om een gemengde tuin gaat, die representatief is en netjes verzorgd. Om alles in goede banen te leiden leggen de perkeniers hun zaai-, plant- en rooiplannen altijd even voor aan een van de bestuursleden. Zij zijn er uiteindelijk verantwoordelijk voor hoe de tuin eruit ziet.

Stadstuin = openbaar groen
De Stadstuin is geen privé-tuin maar openbaar groen: de planten en bloemen, de groenten en het fruit zijn geen eigendom van de leden van Stadstuin, de perkeniers of tuiniers. Dus als je per se zelf wilt oogsten wat je hebt gezaaid, geplant of verzorgd, dan past Stadstuin niet bij je. Maar werk je graag buiten in het groen, kun je genieten van een mooie en eetbare gezamenlijke tuin, en vind je het leuk als je af en toe wat oogst mee naar huis kunt nemen, dan is de
Stadstuin je plek.

Perken en perkeniers – stand voorjaar 2020:

Vanaf het noorden

 1. Kruidenperk – 60 m2 > actieve leden
 2. Eetbare tuin en bloemen – 47 m2 > Elbert en Iekje
 3. Bloementuin – 73 m2 >  actieve leden
 4. Eetbare tuin en bloemen – 49 m> Cennet  (oostzijde)
 5. Eetbare tuin en bloemen – 49 m2 > Nezahat  (2/3 westzijde), Riekje (1/3 oostzijde)
 6. Rozen en kleinfruit – 49 m> actieve leden
 7. Eetbare tuin en bloemen – 49 m2 > Roelof
 8. Fruitbomen en schaduwplanten – 63 m2 > Gerard en Winie
 9. Fruitbomen en schaduwplanten – 63 m2 > Sadi

> Terug