Over Stadstuin Bos en Lommer

In de negen perken aan weerszijden van de zandbak in het Bos en Lommerplantsoen tuinieren wij, bewoners uit de buurt, zelf. Daartoe hebben we in 2010 de vereniging Stadstuin Bos en Lommer opgericht. We zaten in de ontwerpgroep van het plantsoen en de gemeente gaf ons toen het plantsoen in de zomer van 2013 klaar was, de perken in zelfbeheer. Op voorwaarde dat we ze mooi en netjes houden.

Er staan fruitbomen, bessen-, frambozen- en bramenstruiken, groentes, kruiden, sierplanten en bloemen. Sommige leden zorgen voor een vast lapje grond, andere tuinieren in onze algemene perken, weer andere doen vooral klussen voor de vereniging.
Wij doen ons best ervoor te zorgen dat de Stadstuin het hele jaar mooi blijft, zodat iedereen die in het plantsoen komt er altijd van kan genieten. Daarbij is ons motto: Wij werken er met liefde aan, dus laat jij het ook netjes staan?

Wil je ook meedoen?
Meld je aan bij een van de bestuursleden of stuur een e-mail.
Elke eerste zaterdag van de maand is er een gezamenlijke tuiniermiddag.
Verder streven we ernaar om elk seizoen in het plantsoen in te luiden. En natuurlijk treffen we elkaar tussendoor zoveel mogelijk buiten.
Let op de PlantsoenKRANT bij de tuin, en kijk op deze website en op Facebook.
Leden krijgen ook onregelmatig mailings.
Iedereen die in Bos en Lommer woont, werkt of recreëert kan lid worden van Stadstuin Bos en Lommer. Lidmaatschap is gratis.
> Informatie perkeniers
> Groeimodel voor zelf- en medebeheer van het Bos en Lommerplantsoen

Bestuur
Het bestuur van de Vereniging Stadstuin Bos en Lommer bestaat sinds de lente van 2018 uit:

  • Iekje Pool (voorzitter)
  • Pauline de Bok (secretaris)
  • Elbert Booij (penningmeester)
  • Riekje van Albada (lid)
  • Gerard van Bokhorst (lid)

Leden
Veel leden van de vereniging Stadstuin Bos en Lommer wonen in het appartementencomplex De Collage, ten noorden en oosten van het plantsoen. Ook mensen ten zuiden van de Erasmusgracht doen al vanaf het begin mee. De rest komt elders uit Bos en Lommer of is anderszins betrokken bij Stadstuin.

We zijn blij dat inmiddels ook de eerste bewoners uit De Studio (voormalig GAK-gebouw) thuis beginnen te raken in de buurt, ook zij melden zich mondjesmaat aan en een aantal behoort zelfs al tot de actieve leden.

Sinds 20 september 2018 staat het ledental op 77 volwassenen en 21 kinderen. Bijna honderd dus!