Nieuwe ronde Bewonersinitiatieven

[bron: www.buurtparticipatie.nl]

Dien je idee in tussen 1 juni en 10 september!

Inmiddels is de aftrap gehouden van een nieuwe ronde bewonersinitiatieven. De ideeën, activiteiten, plannen en projecten van bewoners staan centraal, alle bewoners van Bos en Lommer kunnen deze via een inschrijvingsformulier indienen. In de afgelopen jaren zijn daarmee een scala van initiatieven gerealiseerd, van huiswerkklas tot kunstproject, van het opzetten van een vrouwennetwerk tot een bouwwerkplaats voor jongeren – en de PlantsoenKRANT en andere activiteiten in het Bos en Lommerplantsoen.

Budget bewonersinitiatieven
Ook dit jaar is er een ‘budget bewonersinitiatieven’, geld dat speciaal is bedoeld voor initiatieven van bewoners. Per buurt is maar liefst € 74.000 beschikbaar. Alle bewoners uit de Landlust-, Erasmuspark-, Gibraltar-, Gulden Winckel-, Robert Scott- en Kolenkitbuurt kunnen hun initiatieven vanaf 1 juni (tot 10 september) indienen. Ook dit jaar bepalen de bewoners zélf welke initiatieven het belangrijkste zijn voor de buurt en als eerste geld moeten krijgen voor de uitvoering. Die uitvoering start in het najaar.

De spelregels en een aanmeldformulier zijn te vinden in de flyer ‘Heeft u een goed idee voor uw buurt?’ (ook op www.buurtparticipatie.nl, www.west.amsterdam.nl en www.dmo/wijkaanpak.nl).

Krachtige basis
Het budget bewonersinitiatieven komt uit de ‘Vogelaargelden’, in 2008 ingesteld door de toenmalige minister Ella Vogelaar. Het is dit jaar voor de laatste keer beschikbaar (en mag ook nog in 2012 worden uitgegeven). Het is nu extra belangrijk dat initiatieven een ‘duurzaam’ karakter hebben en een krachtige basis leggen voor de toekomst.

Successen
In 2010 werden bijna tweehonderd bewonersinitiatieven ingediend, van het opfleuren van een speeltuin tot het opzetten van een vrouwennetwerk. Om samen iets aan te pakken, samen te leren, samen verder te komen in een steeds mooiere, betere en leukere buurt, waar mensen zich thuis voelen en meedoen.
Verschillende initiatieven van de afgelopen jaren verdienen het een vervolg te krijgen.

Aanmelding
Aanmelding kan via het aanvraagformulier: download hier, of haal het af bij Buurtparticipatie of het Stadsdeel.

Spelregels
• U woont in één van de zes buurten in Bos en Lommer
• Er zijn minstens vijf buurtbewoners die uw idee ondersteunen
• U werkt mee aan de uitvoering van uw idee
• U streeft geen commerciële doelen na met uw initiatief

U kunt het formulier tot 10 september 2011 opsturen naar:
Stichting Buurtparticipatie
Antwoordnummer 11749
1000 RA  Amsterdam

E-mailen: info@buurtparticipatie.nl
Persoonlijk inleveren kan ook op ons kantooradres Kijkduinstraat 17.

Er wordt binnen drie weken na ontvangst van uw idee contact met u opgenomen.
Per buurt zal in het najaar een verkiezingsdag worden georganiseerd.

Vragen? Of hulp nodig bij het invullen?
Neem dan contact op met de stichting Buurtparticipatie: 020 486 1041 of info@buurtparticipatie.nl.

De reacties zijn gesloten.