De tien perken

De Stadstuin bestaat uit tien perken. Negen aan weerszijden van de zandbak, en één langgerekt (perk 10) langs de afrit van de parkeergarage. De perken zijn genummerd van noord naar zuid. Perk 1 ligt dus het dichtst bij de onderdoorgang met de witte pilaren, tussen perk 8 en 9 loopt het pad naar de middenvleugel van het GAK-gebouw.