Meespraaktraject ontwerp plantsoen

Na aandrang vanuit de buurt besloot het stadsdeel Bos en Lommer toch met de herinrichting van het Bos en Lommerplantsoen te beginnen, ook al was er voor het GAK-gebouw nog geen nieuwe bestemming gevonden. Op 1 februari 2010 vond de startbijeenkomst van de meespraakprocedure plaats. Daar werd een ontwerpgroep samengesteld bestaande uit landschapsarchitectenbureau Niek Roozen, omwonenden, de eigenaar van het GAK-gebouw, Grand Café Fossa en ambtenaren. Op 19 april 2011 keurde de stadsdeelraad West het definitief ontwerp goed.

De reacties zijn gesloten.