Actueel

Blijf de hondenpoep melden!

Foto PdB

Hondenpoepactie maart 2012

Heb je ook genoeg van de hondendrollen in ons plantsoen? Laat je stem horen, hoe meer mensen klagen, hoe beter:
> Formulier Melding Openbare Ruimte
Of stuur een mail naar buurtcoördinator San San Liem:
> Mail Buurtcoördinator
Sinds 29 juli kunnen iPhone-gebruikers ook de app ‘Opgeruimd’ downloaden en zo een melding doen, compleet met foto:
> iPhone-app ‘Opgeruimd

Stand van zaken maart 2012

Informatie van Stadsdeel West

Voortgang Bos en Lommerplantsoen (Fase II)
Stadsdeel West en BLP1 (eigenaar van het GAK-gebouw) zijn het eens geworden over de grondovereenkomst. De gemeente Amsterdam zal de gronden rondom het GAK-gebouw kopen, om zo de transformatie van het GAK-gebouw en de inrichting van Fase II van het Bos en Lommerplantsoen in gang te zetten. Op deze manier kunnen de parkeerplaatsen aan de voorzijde worden opgeheven en verplaatst naar de achterzijde van het gebouw. Fase II van het Bos en Lommerplantsoen wordt nu volgens het definitief ontwerp ingericht. De exacte planning is nog niet bepaald. Het stadsdeel streeft ernaar om de uitvoering zoveel mogelijk te laten aansluiten op de planning van Fase I. Zie het kaartje voor de fasering.

Stand van zaken technische voorbereiding
Inmiddels heeft de afstemming met nutsbedrijven (gas, water en elektra) over de ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen) plaatsgevonden en is de feitelijke voorbereiding gestart. Gedurende de voorbereiding wordt het ontwerp verder technisch uitgewerkt en gedetailleerd. Hiervoor maken we technische tekeningen en een werkomschrijving (ook wel bestek genoemd).

Daarnaast is de kapvergunning aangevraagd voor alle bomen die omwille van het nieuwe ontwerp gekapt of verplant moeten worden. Ook werken we met de Vereniging Stadstuin Bos en Lommer het groeimodel verder uit tot een beheerplan met afspraken over het zelf- en medebeheer van het plantsoen.

Lentemiddag 14 april

Kom naar het Groene Hart van Bos en Lommer

De vereniging Stadstuin Bos en Lommer nodigt alle wijkbewoners uit voor de jaarlijkse lentemiddag in het Bos en Lommerplantsoen. Dit jaar draait alles om het nieuwe plantsoen, de aanleg begint in de herfst. Op 14 april bakenen wij de precieze plek van onze nieuwe Stadstuin vast af. Zodat iedereen kan zien wat een fantastische tuin we als bewoners van Bos en Lommer in beheer krijgen.