Actueel

Lentemiddag 14 april

Kom naar het Groene Hart van Bos en Lommer

De vereniging Stadstuin Bos en Lommer nodigt alle wijkbewoners uit voor de jaarlijkse lentemiddag in het Bos en Lommerplantsoen. Dit jaar draait alles om het nieuwe plantsoen, de aanleg begint in de herfst. Op 14 april bakenen wij de precieze plek van onze nieuwe Stadstuin vast af. Zodat iedereen kan zien wat een fantastische tuin we als bewoners van Bos en Lommer in beheer krijgen.

Uitnodiging 23 september

22 augustus 2011 (foto TvdB)

Bloemenstrook tijdelijke inrichting

Aan alle omwonenden van het Bos en Lommerplantsoen en
verdere buurtgenoten:

Op vrijdag 23 september aanstaande vindt de eerste vergadering plaats van de vereniging Stadstuin Bos en Lommer.
De vereniging is een initiatief van buurtbewoners en leden van de ontwerpgroep van het nieuwe Bos en Lommerplantsoen. Na de herinrichting zullen wij samen met het stadsdeel zorgdragen voor het plantsoen, door één groot perk zelf in beheer te nemen en mee te helpen met de rest. Overal in Amsterdam, in Nederland en elders gaan burgers zelf in parken, plantsoenen en binnentuinen aan de slag. Juist mensen die drukke kantoorbanen hebben. Want wat is er leuker en ontspannender dan het openbaar groen in je buurt mee vorm te geven – de ruimte waar je op uitkijkt, dagelijks doorheen loopt of waar je sport, speelt, in het zonnetje zit, of gaat picknicken en buurtgenoten tegenkomt. Over twee jaar hebben we daar in het Bos en Lommerplantsoen alle gelegenheid toe.

‘Opgeruimd’: proef met iPhone app

Zwerfvuil, hondenpoep en andere ergernissen in de openbare ruimte kun je bij stadsdeel West sinds 29 juli ook per iPhone app melden. De app is gratis te downloaden vanaf de iPhone app store. Als de app geopend is, meld je waar het om gaat. GPS-gegevens bepalen het adres waar de melding vandaan komt. Als je de melding doet vanaf een andere plek kun je op een plattegrond de ‘plaats delict’ aangeven. Ook kun je een foto meesturen. De proef duurt tot 1 november 2011. Bij succes gaan andere stadsdelen de app ook gebruiken.
Onze oproep de overlast van hondenpoep te melden kan dus nu niet alleen telefonisch of per mail, maar ook per app!
Alle iPhone-gebruikers roepen we hierbij op onze actie ‘Handhaaf hondenbeleid!’ met een app-melding te steunen. Wie trakteert het stadsdeel op de mooiste foto’s van een hondendrol? En vergeet niet hem ook naar ons te mailen voor deze website.

Boete leidt tot bloemenactie

Op zondag 17 juli 2011 ging Kristina Schroeder voor haar eindexamenproject aan de Rietveld Academie bloeiend onkruid plukken bij de vijver op het Bos en Lommerplantsoen. Maar de altijd waakzame politie betrapte haar op heterdaad en ze kreeg een boete van 100 euro omdat ze schade toebracht aan de beplanting. Een overijverige agent? Kristina was in elk geval niet van plan te betalen.
Het voorval stond binnen de kortste keren op Facebook en donderdagavond vond een ludieke protestactie plaats: met z’n allen onkruid plukken in het Bos en Lommerplantsoen. De politie reageerde sportief en trok de boete in. Zo wist ze het gezichtsverlies vanwege haar doorgeschoten ordehandhaving nog enigszins te beperken.

Ons advies aan de politie: lees de PlantsoenKRANT eens, zodat ook jullie weten dat onkruid plukken goed past bij de plannen met het plantsoen. En: als jullie boetes uit willen uitdelen weten we nog wel iets: handhaaf eindelijk eens het hondenbeleid en slinger hondenbezitters die de drollen van hun viervoeters gewoon laten liggen op de bon. Reken maar dat de buurt dan staat te applaudisseren!