Actueel

3e Tuinierzaterdag 1 juni

De vlierbomen staan in bloei, de eerste vlierbloesemsiroop zit in de fles, de brem bloeit en de groenteplantjes wortelen al. Gelukkig is de ergste droogte voorbij, zodat de groei er goed in zit. Ook bij het onkruid overigens. De tijd van het wieden, wieden, wieden breekt weer aan.

Woon je in de buurt en geniet je ook van de Stadstuin in het Bos en Lommerplantsoen, waar altijd wat te zien, te ruiken of te proeven is? Kom dan een keer meehelpen op onze gezamenlijke tuinierdag.

Elke eerste zaterdag van de maand gaan we met z’n allen aan de slag. Iedereen kan meedoen, graag zelfs, vanaf een uur of 11 ’s ochtends. Dit keer gaan we dus vooral wieden.

2e Tuinierzaterdag 4 mei

Het voorjaar is in al zijn uitbundigheid losgebarsten. Het nieuwe leven sprietst uit de grond, de bomen staan in blad. De vogels zijn druk met hun nesten en broedsel. En de perken van Stadstuin beginnen alweer aan hun zevende lente. Dat is te zien, het nieuwe, het kale is eraf, elk jaar komt er vanzelf meer op, de struikjes zijn struiken geworden, de boompjes bomen.

De perken van Stadstuin staan alweer voor hun zevende bloei- en groeiseizoen. Dat is te zien, het nieuwe, het kale is eraf, elk jaar komt er vanzelf meer op, de struikjes zijn struiken geworden, de boompjes bomen, en de tuiniers ervarener.

Zoals elk jaar gaan we ook nu weer met z’n allen aan de slag. Iedereen kan meedoen, graag zelfs, elke eerste zaterdag van de maand, vanaf een uur of 11 ’s ochtends. Dit keer gaan we ondermeer dahlia’s poten. En wieden natuurlijk, altijd wieden.

Kom eens langs en help ons een handje. Want we genieten met zijn allen van een ongewone tuin in de openbare ruimte, waar altijd wat te zien, te ruiken, en soms ook wat te proeven is.

09|03|2019 Groener West

Meer weten over Groeninitiatieven in de buurt?

Kom naar de bijeenkomst in Midwest (Cabralstaraat 1) Denk mee aan thematafels

Van moestuinbak tot plantsoen en tuinpark: veel groen in West wordt liefdevol door bewoners verzorgd. Welke groene bewonersinitiatieven zijn er in West en wat wordt daar gedaan? Ontdek het op de doorlopende markt voor een groener West. En hoe kunnen we de samenwerking tussen de groene initiatieven onderling én met het stadsdeel versterken? Praat hierover mee op deze middag voor en door groene buurtbewoners.

Programma 
13.00   Markt van groene bewonersinitiatieven: kennismaken en kennis delen!
14.00   Welkom door Esther van der Meer namens de groene bewonersinitiatieven.

Opening door Jeroen van Berkel, portefeuillehouder openbare ruimte en groen en  democratisering, stadsdeel West.

14.15    In actie voor een groener West! Start thematafels: samenwerken aan ecologische ontwikkeling, een groene beweging, bewonersparticipatie en zelfbeheer.
15.30   Terugkoppeling thematafels
15.50   Reactie Jeroen van Berkel
16.00   Napraten en afsluiting met een hapje en een drankje

Deze middag wordt georganiseerd door een aantal groene bewoners initiatieven uit West.

Hier vind je meer informatie en kun je je aanmelden.

1e Tuinierzaterdag 6 april

De lente was er dit jaar vroeg, al in februari hadden we haast zomerse temperaturen. De bollen staan te pronken in het gazon, de Japanse kweeperen bloeien roze en wit in onze perken.

We gaan weer beginnen met onze maandelijkse tuinierzaterdagen, elke eerste zaterdag van de maand. Er is alweer een hoop te doen:
• Alle perken van resterend blad ontdoen, vooral van platanenbladeren, want die zijn slecht voor de bodem.
• Het eerste onkruid wieden.
• Composteren van de perken.
De vaste tuiniers wordt gevraagd hun ideeën voor dit jaar te presenteren op onze Algemene Ledenvergadering, ook op 6 april. We beginnen om 11 uur en de locatie is zoals elk jaar Het Wilde Westen.

Schrijf de data van de tuinierzaterdagen vast in je agenda: 6 april, 4 mei, 1 juni, 6 juli, 3 augustus, 7 september, 5 oktober en 2 november.

De winter is in aantocht

Voor het ging vriezen nog snel wat bollen gepoot.

De wind waait uit het oosten, het kwik daalt ’s nachts soms al onder nul. Aan de lange droge zomer is dan toch een eind gekomen.

Op zaterdag 1 december is de laatste TUINIERZATERDAG van 2018. We leggen de laatste hand aan het winterklaar maken van de Stadstuin-perken:

• de dahliaknollen moeten de grond uit om vorstvrij en donker te overwinteren in bedjes van scherp zand
• en iedereen die wil kan bollen poten voor de lente. Op de grasveldjes achter en langs de afrit naar de parkeergarage bloeien elk voorjaar kleine witte narcissen. Die zouden graag gezelschap krijgen van wat kleurrijker voorjaarsbollen. Stadstuin heeft bollenpoters en -priemers in de tuinkast
• onkruid wieden
• papier prikken

En natuurlijk altíjd welkom: koffie en thee voor de tuiniers!

Herfst in het Bos en Lommerplantsoen

De lange, lange mooie zomer is dan toch voorbij. In de Stadstuin hebben we de droogte met succes het hoofd geboden.
Nu gaan we de laatste opbrengst oogsten en de perken geleidelijk winterklaar maken.

Wie zin heeft om ons te helpen, dat kan op onze maandelijkse TUINIERZATERDAGEN
Kom ook, we beginnen om een uur of elf:

zaterdag 6 oktober
dood groen opruimen, snoeien, het Kinderperk (perk 3) samen aanpakken

zaterdag 3 november
resterend tuinafval verwijderen
de bodem van de perken voor de winter bedekken
bollen planten
zaaien wat in het late najaar gezaaid moet worden.

ZOMER… DE STADSTUIN IN… WE BESTAAN VIJF JAAR!!!

De zomer is losgebarsten. Alles groeit en bloeit, maar zucht ook onder de droogte.
Zaterdag 7 juli vieren we ons vijfjarig bestaan met een feestelijke STADSTUINDAG.
Van 11 tot 18 uur.

Kom ook, dan kan het een mooi feestje worden.
Neem kinderen en speelspullen mee, om lekker in de zandbak te kliederen met zand en water, over de paden te racen, of spelletjes te doen in het gras. Tentjes, zonneschermen, alles is welkom. Wij hebben nog ergens een reuze-mikadospel liggen.
Of help een handje met wieden of achterstallige klusjes.
En hef een glas met ons:
OP NAAR DE VOLGENDE VIJF JAAR!

Van start: inrichting Fase II van ons plantsoen

Het Bos en Lommerplantsoen wordt volgend jaar afgemaakt!
Na vijf jaar kunnen we ons buigen over de plannen voor Fase II van het plantsoen, het deel vóór het GAK-gebouw.
Het Gebiedsteam Bos en Lommer van de gemeente nodigt buurtbewoners uit voor een informatiebijeenkomst op 15 mei. Lees hieronder het bericht:

In 2010 is met een ontwerpgroep van onder andere bewoners goed nagedacht over het ontwerp. Waar wordt er gespeeld, waar komt de moestuin, waar kan je rustig zitten, etc. Een prachtig plantsoen met verschillende functies.

Zoals u weet is het plantsoen nu nog niet af, maar ik kan u mede delen dat het tweede kwartaal van 2019 ook het resterende stuk grond wordt betrokken bij het plantsoen. Met de verkeerstechnische wijzigingen, plaatsing van ondergrondse containers en de definitieve erfpachtgrens, moet het ontwerp enigszins worden aangepast. Hiervoor wordt u en andere omwonenden uitgenodigd voor een bewonersbijeenkomst op 15 mei.

Vragen of meer informatie, dan kunt u terecht bij projectleider René van Kuijk
Telefoon: 06-53671713
E-mail: r.van.Kuyk@amsterdam.nl

Voor de groep direct betrokken bewoners en ondernemers organiseert het Gebiedsteam een schouw op woensdag 25 april om 19.00 uur. Start bij het GAK-gebouw (ingang Wilde Westen)

LENTE… de Stadstuin in… FEEST!!!

Het buitenseizoen is losgebarsten. Alles groeit en bloeit, er kan weer volop getuinierd worden. Elke dag een kwartiertje, een uurtje in de week, incidenteel, – alles helpt.
Kijk op onze klussenlijst, er is altijd iets te doen. Of vraag het iemand die in de perken aan het werk is.
Elke eerste zaterdag van de maand tuinieren we samen vanaf 11 uur ’s ochtends. Kom langs, doe mee, op breng de tuiniers koffie, thee en versnaperingen voor in de pauzes.
De eerstvolgende is: 5 mei

In de zomer bestaan we VIJF JAAR. Alle reden dus  een STADSTUINFEEST te geven in het plantsoen. Schrijf de datum vast in je agenda: zaterdag  7 juli vanaf 11 uur.
Wil je iets organiseren voor kinderen, ouderen, heb je ideeën, wil je helpen het feest tot een feest voor de buurt te maken: laat het ons weten, doe mee!