Actueel

1e tuinierzaterdag 2020 op 7 maart

We hebben net de natste februari achter de rug sinds het begin van de weermetingen, een maan met maar liefst zes officiële stormen. In onze perken bloeien de maartse viooltjes, bosanemonen, cyclaam en Japanse kweeperen al.

We gaan weer beginnen met onze maandelijkse tuinierzaterdagen, elke eerste zaterdag van de maand. Er is alweer een hoop te doen: alle perken van resterend blad en zwerfvuil ontdoen, het eerste onkruid wieden, de hekjes herstellen. En natuurlijk: het voorbereiden van het nieuwe seizoen. Wat is er nodig aan bodemverbetering, wat gaan we de komende tijd planten en zaaien?

Doe je mee dit jaar? Of wil je gewoon eens langskomen om je te oriënteren? Ben je nieuw in de buurt?
Alle bewoners van Bos en Lommer zijn van harte welkom!

Schrijf de data van de tuinierzaterdagen 2020 vast in je agenda:
4 april, 2 mei, 6 juni, 4 juli, 1 augustus, 5 september, 3 oktober en 7 november.

9e Tuinierzaterdag 7 december

Woon je in de buurt en geniet je ook van de Stadstuin in het Bos en Lommerplantsoen, waar altijd wat te zien, te ruiken of te proeven is? Kom een keer meehelpen op een tuinierzaterdag. Vraag gewoon een van de tuiniers wat je kunt doen. Ze vertellen het je graag!

4e Tuinierzaterdag 6 juli

De negen perken van Stadstuin ontvouwen hun kleurenpracht, roze rozen, paarse salie, witte dahlia’s, oranjerode klaprozen. De lavendel geurt, in het bessenperk zijn de frambozen rijp en groeien de Japanse wijnbessen, daarna komen de bramen nog. Iedereen mag proeven, iedereen laat iets voor de anderen over.

Woon je in de buurt en geniet je ook van de Stadstuin in het Bos en Lommerplantsoen, waar altijd wat te zien, te ruiken of te proeven is? Kom een keer meehelpen op een tuinierzaterdag. Vraag gewoon een van de tuiniers wat je kunt doen. Ze vertellen het je graag!

Elke eerste zaterdag van de maand gaan we met een clubje mensen aan de slag. Iedereen kan meedoen, om een uur of 11 ’s ochtends beginnen we. Dit keer gaan we vooral het kruidenperk wieden, hier en daar snoeien en we bespreken hoe we de perken het best door de dreigende droogteperiode heen helpen.

3e Tuinierzaterdag 1 juni

De vlierbomen staan in bloei, de eerste vlierbloesemsiroop zit in de fles, de brem bloeit en de groenteplantjes wortelen al. Gelukkig is de ergste droogte voorbij, zodat de groei er goed in zit. Ook bij het onkruid overigens. De tijd van het wieden, wieden, wieden breekt weer aan.

Woon je in de buurt en geniet je ook van de Stadstuin in het Bos en Lommerplantsoen, waar altijd wat te zien, te ruiken of te proeven is? Kom dan een keer meehelpen op onze gezamenlijke tuinierdag.

Elke eerste zaterdag van de maand gaan we met z’n allen aan de slag. Iedereen kan meedoen, graag zelfs, vanaf een uur of 11 ’s ochtends. Dit keer gaan we dus vooral wieden.

2e Tuinierzaterdag 4 mei

Het voorjaar is in al zijn uitbundigheid losgebarsten. Het nieuwe leven sprietst uit de grond, de bomen staan in blad. De vogels zijn druk met hun nesten en broedsel. En de perken van Stadstuin beginnen alweer aan hun zevende lente. Dat is te zien, het nieuwe, het kale is eraf, elk jaar komt er vanzelf meer op, de struikjes zijn struiken geworden, de boompjes bomen.

De perken van Stadstuin staan alweer voor hun zevende bloei- en groeiseizoen. Dat is te zien, het nieuwe, het kale is eraf, elk jaar komt er vanzelf meer op, de struikjes zijn struiken geworden, de boompjes bomen, en de tuiniers ervarener.

Zoals elk jaar gaan we ook nu weer met z’n allen aan de slag. Iedereen kan meedoen, graag zelfs, elke eerste zaterdag van de maand, vanaf een uur of 11 ’s ochtends. Dit keer gaan we ondermeer dahlia’s poten. En wieden natuurlijk, altijd wieden.

Kom eens langs en help ons een handje. Want we genieten met zijn allen van een ongewone tuin in de openbare ruimte, waar altijd wat te zien, te ruiken, en soms ook wat te proeven is.

09|03|2019 Groener West

Meer weten over Groeninitiatieven in de buurt?

Kom naar de bijeenkomst in Midwest (Cabralstaraat 1) Denk mee aan thematafels

Van moestuinbak tot plantsoen en tuinpark: veel groen in West wordt liefdevol door bewoners verzorgd. Welke groene bewonersinitiatieven zijn er in West en wat wordt daar gedaan? Ontdek het op de doorlopende markt voor een groener West. En hoe kunnen we de samenwerking tussen de groene initiatieven onderling én met het stadsdeel versterken? Praat hierover mee op deze middag voor en door groene buurtbewoners.

Programma 
13.00   Markt van groene bewonersinitiatieven: kennismaken en kennis delen!
14.00   Welkom door Esther van der Meer namens de groene bewonersinitiatieven.

Opening door Jeroen van Berkel, portefeuillehouder openbare ruimte en groen en  democratisering, stadsdeel West.

14.15    In actie voor een groener West! Start thematafels: samenwerken aan ecologische ontwikkeling, een groene beweging, bewonersparticipatie en zelfbeheer.
15.30   Terugkoppeling thematafels
15.50   Reactie Jeroen van Berkel
16.00   Napraten en afsluiting met een hapje en een drankje

Deze middag wordt georganiseerd door een aantal groene bewoners initiatieven uit West.

Hier vind je meer informatie en kun je je aanmelden.

1e Tuinierzaterdag 6 april

De lente was er dit jaar vroeg, al in februari hadden we haast zomerse temperaturen. De bollen staan te pronken in het gazon, de Japanse kweeperen bloeien roze en wit in onze perken.

We gaan weer beginnen met onze maandelijkse tuinierzaterdagen, elke eerste zaterdag van de maand. Er is alweer een hoop te doen:
• Alle perken van resterend blad ontdoen, vooral van platanenbladeren, want die zijn slecht voor de bodem.
• Het eerste onkruid wieden.
• Composteren van de perken.
De vaste tuiniers wordt gevraagd hun ideeën voor dit jaar te presenteren op onze Algemene Ledenvergadering, ook op 6 april. We beginnen om 11 uur en de locatie is zoals elk jaar Het Wilde Westen.

Schrijf de data van de tuinierzaterdagen vast in je agenda: 6 april, 4 mei, 1 juni, 6 juli, 3 augustus, 7 september, 5 oktober en 2 november.

De winter is in aantocht

Voor het ging vriezen nog snel wat bollen gepoot.

De wind waait uit het oosten, het kwik daalt ’s nachts soms al onder nul. Aan de lange droge zomer is dan toch een eind gekomen.

Op zaterdag 1 december is de laatste TUINIERZATERDAG van 2018. We leggen de laatste hand aan het winterklaar maken van de Stadstuin-perken:

• de dahliaknollen moeten de grond uit om vorstvrij en donker te overwinteren in bedjes van scherp zand
• en iedereen die wil kan bollen poten voor de lente. Op de grasveldjes achter en langs de afrit naar de parkeergarage bloeien elk voorjaar kleine witte narcissen. Die zouden graag gezelschap krijgen van wat kleurrijker voorjaarsbollen. Stadstuin heeft bollenpoters en -priemers in de tuinkast
• onkruid wieden
• papier prikken

En natuurlijk altíjd welkom: koffie en thee voor de tuiniers!