Actueel

Beste hondenbezitters…

Beste hondenbezitters, mogen we even uw aandacht?

Het is weer zomer. Tijd om het plantsoen in te trekken. Om de bloemstrook te verzorgen, om te spelen en sporten, om van de zon te genieten en te luieren. Helaas zien veel mensen daarvan af omdat het plantsoen nog steeds vol hondendrollen ligt, grote en kleine.

24 sept: herfstmiddag in plantsoen

Zaterdagmiddag 24 september is er in het Bos en Lommerplantsoen een feestelijke herfstmiddag, ook vieren we de start van Stadstuin Bos en Lommer. Het is ook nog eens Nationale Burendag en net als vorig jaar is er voor kinderen van alles te doen. Verder kan iedereen helpen met de eerste ronde van het winterklaar maken van ons perk en praten we door over het komend jaar, waarin het plantsoen op de schop gaat.

Tijd: vanaf twee uur tot een uur of zes.

Meehelpen? > Stuur even een berichtje

23 sept: 1e ledenvergadering Stadstuin

Vrijdagavond 23 september vindt de eerste algemene ledenvergadering van de vereniging Stadstuin Bos en Lommer plaats. Iedereen is van harte welkom: leden, twijfelaars, geïnteresseerden. Hier kun je onze gezamenlijke achter-, of voortuin mee vormgeven, hier kun je invloed uitoefenen op de openbare ruimte waar je dagelijks doorloopt of op uitkijkt, waar je sport, in het zonnetje zit, of tuiniert, – waar je buurtbewoners op een informele manier tegenkomt.

Nieuwe ronde Bewonersinitiatieven

[bron: www.buurtparticipatie.nl]

Dien je idee in tussen 1 juni en 10 september!

Inmiddels is de aftrap gehouden van een nieuwe ronde bewonersinitiatieven. De ideeën, activiteiten, plannen en projecten van bewoners staan centraal, alle bewoners van Bos en Lommer kunnen deze via een inschrijvingsformulier indienen. In de afgelopen jaren zijn daarmee een scala van initiatieven gerealiseerd, van huiswerkklas tot kunstproject, van het opzetten van een vrouwennetwerk tot een bouwwerkplaats voor jongeren – en de PlantsoenKRANT en andere activiteiten in het Bos en Lommerplantsoen.

Meespraaktraject ontwerp plantsoen

Na aandrang vanuit de buurt besloot het stadsdeel Bos en Lommer toch met de herinrichting van het Bos en Lommerplantsoen te beginnen, ook al was er voor het GAK-gebouw nog geen nieuwe bestemming gevonden. Op 1 februari 2010 vond de startbijeenkomst van de meespraakprocedure plaats. Daar werd een ontwerpgroep samengesteld bestaande uit landschapsarchitectenbureau Niek Roozen, omwonenden, de eigenaar van het GAK-gebouw, Grand Café Fossa en ambtenaren. Op 19 april 2011 keurde de stadsdeelraad West het definitief ontwerp goed.

Buurtfeest 2010

Onder het motto ‘Robert Scott bruist!’ vond het buurtfeest voor het eerst plaats in het Bos en Lommerplantsoen. Met de Fanfare Toeters en Bellen, waterfietsen in de Erasmusgracht, een modelvliegtuigworkshop, schminken, hennaschilderen, springkussen, klimtoren en beachvolleybal, een demonstratie boevenvangen van de politie, een maquette van het nieuwe plantsoen, The Caribbean Brassband, Marokkaanse en Turkse hapjes.

Nieuwsbrief herfst 2009

De Groene Collage
De Groene Collage is sinds de herfst van 2008 actief na een oproep van de VvE. Wij houden ons bezig met de openbare ruimte rondom ons gebouw, in het bijzonder met het Bos en Lommerplantsoen. Daartoe hebben we in maart een enquête gehouden onder bewoners en omwonenden, we onderhouden contacten met het stadsdeel (ambtenaren en politiek), de buurtorganisaties, andere omwonenden, instellingen en bedrijven. Ons doel is een mooi, leefbaar en modern plantsoen voor de hele buurt. De plantsoengroep de Groene Collage bestaat momenteel uit: Pauline de Bok, Ingeborg van Liempt, Monique Pennings, Iekje Pool, Diana Wielsen en Karin van Zanen. Wil je op de hoogte worden gehouden, maar heb je ons dat nog niet laten weten? Meld je aan via: degroenecollage@hotmail.nl.