Actueel

Meespraaktraject ontwerp plantsoen

Na aandrang vanuit de buurt besloot het stadsdeel Bos en Lommer toch met de herinrichting van het Bos en Lommerplantsoen te beginnen, ook al was er voor het GAK-gebouw nog geen nieuwe bestemming gevonden. Op 1 februari 2010 vond de startbijeenkomst van de meespraakprocedure plaats. Daar werd een ontwerpgroep samengesteld bestaande uit landschapsarchitectenbureau Niek Roozen, omwonenden, de eigenaar van het GAK-gebouw, Grand Café Fossa en ambtenaren. Op 19 april 2011 keurde de stadsdeelraad West het definitief ontwerp goed.

Buurtfeest 2010

Onder het motto ‘Robert Scott bruist!’ vond het buurtfeest voor het eerst plaats in het Bos en Lommerplantsoen. Met de Fanfare Toeters en Bellen, waterfietsen in de Erasmusgracht, een modelvliegtuigworkshop, schminken, hennaschilderen, springkussen, klimtoren en beachvolleybal, een demonstratie boevenvangen van de politie, een maquette van het nieuwe plantsoen, The Caribbean Brassband, Marokkaanse en Turkse hapjes.

Nieuwsbrief herfst 2009

De Groene Collage
De Groene Collage is sinds de herfst van 2008 actief na een oproep van de VvE. Wij houden ons bezig met de openbare ruimte rondom ons gebouw, in het bijzonder met het Bos en Lommerplantsoen. Daartoe hebben we in maart een enquête gehouden onder bewoners en omwonenden, we onderhouden contacten met het stadsdeel (ambtenaren en politiek), de buurtorganisaties, andere omwonenden, instellingen en bedrijven. Ons doel is een mooi, leefbaar en modern plantsoen voor de hele buurt. De plantsoengroep de Groene Collage bestaat momenteel uit: Pauline de Bok, Ingeborg van Liempt, Monique Pennings, Iekje Pool, Diana Wielsen en Karin van Zanen. Wil je op de hoogte worden gehouden, maar heb je ons dat nog niet laten weten? Meld je aan via: degroenecollage@hotmail.nl.