Bijeenkomst Groener West – 9 maart 2019

Meer weten over Groeninitiatieven in de buurt?

Kom naar de bijeenkomst in Midwest (Cabralstaraat 1) Denk mee aan thematafels

Van moestuinbak tot plantsoen en tuinpark: veel groen in West wordt liefdevol door bewoners verzorgd. Welke groene bewonersinitiatieven zijn er in West en wat wordt daar gedaan? Ontdek het op de doorlopende markt voor een groener West. En hoe kunnen we de samenwerking tussen de groene initiatieven onderling én met het stadsdeel versterken? Praat hierover mee op deze middag voor en door groene buurtbewoners.

Programma 
13.00   Markt van groene bewonersinitiatieven: kennismaken en kennis delen!
14.00   Welkom door Esther van der Meer namens de groene bewonersinitiatieven.

Opening door Jeroen van Berkel, portefeuillehouder openbare ruimte en groen en  democratisering, stadsdeel West.

14.15    In actie voor een groener West! Start thematafels: samenwerken aan ecologische ontwikkeling, een groene beweging, bewonersparticipatie en zelfbeheer.
15.30   Terugkoppeling thematafels
15.50   Reactie Jeroen van Berkel
16.00   Napraten en afsluiting met een hapje en een drankje

Deze middag wordt georganiseerd door een aantal groene bewoners initiatieven uit West.

Hier vind je meer informatie en kun je je aanmelden.